Co tě nezabije, to tě posílí aneb Statiny, mrtvice a infarkt

29. července 2016 v 19:53 | MUDr. Dorka D. |  Klasická západní medicína
Kdo si myslí, že následující řádky jsou jen domněnkami, nechť si přečte zdroje článku v originále. Můj blog se vždy snaží o pohled z více úhlů. Vycházela jsem převážně ze článků vydaných v Ärzteblatt, seriózním časopise, který dostává každý lékař evidovaný v německé lékařské komoře.K čemu jsou vlastně statiny?

Statiny snižují cholesterol, a to zejména LDL (až o 40%), kterému se říká "zlý" cholesterol. Klesnou i triglyceridy a mírně se zvýší HDL, "hodný" cholesterol. Snížení tvorby cholesterolu probíhá na principu inhibice ("zneškodnění") jaterních enzymů, které se tvorby cholesterolu účastní.

Co všechno se z cholesterolu v těle vyrábí (a kde tedy může chybět)

Cholesterol je především součástí buněčných membrán a tvoří i nezbytný předstupeň pro tvorbu vitaminu D, žlučových kyselin a steroidních hormonů: mužských i ženských pohlavních hormonů (testosteron, estrogeny, progesteron), kortizolu a aldosteronu.

Příklady obchodních názvů léků obsahující statiny (zdaleka se nejedná o úplný seznam):

Lovastatin (Medostatin), simvastatin (Zocor, Simvastatin, Vasilip, Gensi), pravastatin, fluvastatin (Lescol, Fluvastatin), atorvastatin (Sortis, Torvacard, Atoris, Amedo, Atorvastatin, Larus, Tulip), rosuvastatin (Mertenil, Rosucard, Rosuvastatin, Sorvasta).

Statiny a koenzym Q (CoQ10)

Užíváním statinů si také současně inhibujete tvorbu koenzymu Q (CoQ10) a je tedy vhodné jej tělu při léčbě statiny dodávat. Koenzym Q10 patří do skupiny ubichinonů (v překladu "najdeme je všude") a hraje úlohu zejména v urychlování metabolismu (látkové výměny v těle). Ve vazbě s enzymy (proto název koenzym) hraje zásadní roli při tvorbě energie. Působí i jako antioxidant a pomáhá tělu neutralizovat volné radikály, které poškozují buňky. Nedostatek koenzymu Q může vést v krajním případě k infarktu myokardu nebo poškození nervových buněk. Při koupi dejte přednost formě, která má název ubiquinol nebo alespoň tobolkám s olejem, tato forma je pro tělo lépe přijatelná.

Zvýší nebo sníží statiny riziko mozkové mrtvice? Kdo má pravdu? (červen 2011)

DSG (Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft) poukázala na to, že statiny mohou u pacientů, kteří již v minulosti měli mrtvici s krvácením do mozku, zvýšit dvojnásobně riziko další mozkové mrtvice. Studie tvrdí, že statiny riziko kardiovaskulárních chorob u lidí se zvýšeným cholesterolem snižují. Tento ochranný účinek platí ale zejména pro převažující mrtvice ischemického rázu, tedy vzniklé ucpáním tepny na podkladě trombózy nebo embolie. Zhruba 10-15% všech cévních mozkových příhod (CMP) neboli mrtvic je hemoragického charakteru, a tudíž jde o prasknutí cévy v mozku. A právě statiny zvyšují riziko mozkového krvácení/mrtvice, zejména pokud bylo první krvácení lokalizováno v některém z mozkových laloků. Kdo vám však zaručí, že původně ischemická mrtvice se nebude opakovat se zázračnými pilulkami v hemoragické podobě?

Prodělali jste krvácení do mozku nebo to byla ischemie? Závisí na tom váš život!

Propočty ukázaly, že riziko je v mnohých případech vyšší, než výhody, které by statiny mohly přinést. Riziko dalšího krvácení do mozku stoupne ze 14% na 22% a bohužel se u těchto pacientů také zkrátí o 2,2 roku doba života. Tato čísla se zrodila na Harvardově univerzitě v Bostonu a někteří vědci samozřejmě tvrdí, že výpovědní hodnota této studie je "omezená".

Statiny nesnižují úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění (srpen 2006)

Agresivní terapie statiny může tedy u pacientů s cévní mozkovou příhodou ischemického rázu zabránit dalšímu výskytu CMP, jak ukázala studie v New England Journal of Medicine (2006; 355: 549-559). Absolutní pokles ischemických příhod byl ale nepatrný a byl navíc navýšen o hemoragické příhody, tj. krvácení do mozku. Celková úmrtnost tak byla po 5 letech užívání statinů dokonce lehce zvýšena!

Případ ze života

Můj kamarád má známého, který užíval léky na zvýšený cholesterol, a ten mu skutečně velmi rychle klesl. Praskla mu však cévka v hlavě a odnesl to sluch, na jedno ucho je zcela hluchý. Náhoda?

Dobrý poměr celkového cholesterolu k HDL vás ochrání proti srdečnímu infarktu. Nebo ne?

V ordinacích se často sleduje poměr celkového cholesterolu k HDL (tzv. aterogenní index). Jde o to, aby HDL byl co nejvyšší. Zřejmě však nejde správný předpoklad a strategie s navýšením HDL cholesterolu pomocí nově vyvíjených léků tak zřejmě neuspěje. Ve velké Británii byl totiž proveden výzkum, kde se ukázalo, že lidé, kteří mají od narození gen pro vysokou hladinu HDL cholesterolu, nejsou chráněni proti srdečnímu infarktu o nic více, než ostatní.

Studie, jsou vůbec k něčemu?

Po zadání hesla "Nežiaduci účinok: smrť"do Google se můžete sami přesvědčit, pokud ovládáte slovenštinu, jak provádějí lékaři klinické studie, John Virapen to popsal ve své knize naprosto přesně. Stačí si přečíst necelou polovinu, protože zbytek už se opakuje.

Známé nežádoucí účinky statinů

Mezi ty nejznámější patří poškození svalů: svalová slabost, bolesti svalů, pocity napětí, ztuhnutí, křeče nebo bolest v klidu či při cvičení. Na svalové bolesti si naříkalo i několik mých pacientů. Při rhabdomyolýze (rozpad kosterních svalů) dochází sekundárně i k poškození ledvin. K dalším nežádoucím účinkům, o kterých se ví již dlouho, patří i poškození nervů (polyneuropatie postihuje zvláště nervy dolních končetin a projevuje se zejména poruchou citlivosti) nebo jater. Spektrum nežádoucích účinků statinů je však bohužel daleko širší:

Statiny mohou vyvolat pankreatitidu neboli zánět slinivky břišní, která může vzniknout dokonce už po několika dnech jejich užívání. Dále k vedlejším účinkům patří tendinitidy a šlachové ruptury neboli zánět šlach a prasknutí šlachy (nejčastěji Achillovy šlachy nebo šlachy čtyřhlavého stehenního svalu, m. quadriceps), intersticiální plicní nemoc, katarakta (šedý zákal), v 8-10% poruchy spánku (včetně nočních můr), podle FDA ve 2% poruchy paměti (event. delirium po chirurgickém zákroku), diabetes (cukrovka) a již zmíněné mozkové krvácení.

Ach ten mozek aneb Statiny a poruchy paměti

Poruchy paměti vznikají většinou do 60 dnů od zahájení léčby a často se ani nedávají do souvislosti s léčbou statiny. Může jít dokonce o náhlou amnézii trvající 6-12 hodin. Před operací se kvůli riziku deliria doporučuje statiny vysadit.

Ještě nemáte cukrovku nebo šedý zákal? Možná si na tato onemocnění již zaděláváte!

Statiny mohou ovlivňovat metabolismus glukózy. Již v roce 2010 ukázala metaanalýzy 13 klinických studií, že statiny zvyšují riziko vzniku diabetu 2. typu o 9%. V roce 2011 byly publikovány výsledky metaanalýzy 5 klinických randomizovaných studií (randomizace znamená, že proces třídění pacientů do skupin je náhodný). Ukázaly, že riziko vzniku cukrovky se dále zvyšuje používáním zvýšených dávek statinů o 12 %.

Ačkoliv se už v předklinickém testování statinů prokázalo, že jejich vysoké dávky vyvolávají kataraktu (šedý zákal) u psů, předepisují se nadále tyto léky lidem. Šedý zákal však vyvolávají i u lidí, jak dokazují výsledky britské studie Julie Hippisley‑Coxové a spol. Ostatní studie prokazují, že statiny naopak snižují riziko pro vznik katarakty (já bych si o věrohodnosti těchto studií dovolila pochybovat).

Lze zmírnit vedlejší účinky statinů volbou léku?

U pacientů s chronickým poškozením ledvin se dává přednost atorvastatinu nebo fluvastatinu, u pacientů s chronickým jaterním poškozením je preferován pravastatin v nízkých dávkách. Pokud pacient užívá lék, který interferuje s metabolismem CYP3A4 (v letáku to bývá uvedeno), volí se statiny, které se metabolizují jinou cestou (pravastatin, rosuvastatin nebo fluvastatin).

Interakce statinů: warfarin a antibiotika

U antikoangulancií kumarinového typu (warfarin) je nutno snížit dávky statinů. Pravastatin by měl být zcela bez interakce s těmito léky na ředění krve. Užíváte-li antibiotika erythromycin nebo klarithromycin, vysaďte přechodně po dobu této antibiotické léčby statiny.

Statiny a rakovina? Ano nebo ne?

Jedni tvrdí, že statiny vyvolávají rakovinu. Studie prezentovaná na největším onkologickém kongresu American Society for Clinical Oncology's annual meeting (ASCO) v Chicagu však tvrdí pravý opak. Úmrtnost u rakoviny prsu, prostaty, střev nebo vaječníků se snížila nejméně o 40%, u rakoviny kostí dokonce až o 55%. V průměru se délka přežití při léčbě statiny zvýšila o 20%. Statiny sice nezabrání vzniku rakoviny, zdá se však, že zpomalují její progresi. Podle další studie provedená Rutgers Cancer Institute v New Jersey byla léčba statiny dokonce účinnější, než chemoterapie. V tomto případě se spíše přikláním k tomuto tvrzení, i když nejvíce se kloním k známé Sokratově větě.

Obejdeme se i bez statinů?

Lecitin (fosfatidylcholin) by měl regulovat tvorbu cholesterolu, takže po něm sáhneme ze všeho nejdříve. Lecitin je v mnohých živočišných i rostlinných potravinách: v játrech, vejcích (trochu paradox, že?), sojových bobech, arašídech a pšeničných klíčcích. Často se také přidává v podobě E322 do zmrzliny, čokolády, umělých tuků či salátových zálivek, aby pomáhal emulgaci (rozpouštění) tuků. Samozřejmě ho lze zakoupit ve formě potravinových doplňků.

Další metodou volby je vyzkoušet několikatýdenní užívání omega-3 mastných kyselin nebo se zapřete a kupte si rybí tuk. Klasický rybí tuk, který byl dříve běžně k dostání v lékárnách, už nenajdete. Lze si ho ale prý v lékárně vyžádat jako tzv. rozlévaný rybí tuk.

Někdy se také doporučuje terapie pomocí vitaminu B3, niacinamidu (nikotinamid) nebo niacinu ve velmi vysokých dávkách (dávky se zvyšují postupně). Nikdy nužívejte niacin spolu s léky na cholesterol, zvýšil by se tak výskyt nežádoucích účinků! Vzhledem k tomu, že jde opět o umělé vitaminy, tato léčba se mi nezamlouvá. Dodat niacin ve formě potravin není možné, protože maximum obsahuje drožďová pomazánka (97 mg) - a to je 5-10 x méně, než jaké dávky se doporučují pro niacin.

Internetem koluje i doporučení na hojnou konzumaci para ořechů. Za zkoušku nic nedáte, ale zázraky bych si asi úplně neslibovala (už i proto, že na "studii" se účastnilo jen 5 žen a 5 mužů!).

Co říci na závěr?

Podle všeho není cholesterol skutečným viníkem. Skutečným pachatelem, je zřejmě chronický zánět v cévách. Až na takto změněných stěnách tepen vznikají aterosklerotické pláty. Snižovat vysoký cholesterol proto zřejmě není tou nejlepší cestou k uzdravení. Za sebe k tomu mohu říci jen to, že vedoucí lékařka od statinů své pacienty vždy odrazovala a já jsem téhož názoru.

Jak na zvýšený cholesterol pomocí bylin a stravy, se dozvíte ve článku, který je v přípravě. Pod článkem (a event. reklamami) můžete hlasovat v anketě.


Zdroje:
Sixtus Hynie: Farmakologie v kostce, Triton
http://www.uspesna-lecba.cz/cholesterolova-lez/ (srolujte zhruba o 1/4 dolů, je to plné reklamy; lépe je použít CTRL + F a zadat "statiny")
 


Komentáře

1 Lydie Lydie | 29. července 2016 v 21:28 | Reagovat

Léky na cholesterol /nevím jaké/ brala moje švagrová asi půl roku.Pak měla nějaké potíže s nohou/nevím jaké /- šla za
známým lékařem,který je měl na starosti, když ještě sportovala-ten jí doporučil, aby ty léky vynechala-obtíže zmizely. Takže je to jako se vším-něco to léčí, něčemu to škodí.

2 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 21:30 | Reagovat

[1]: Máš pravdu. Ale tady se opravdu zdá, že rizika DOST převažují nad přínosy...

3 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 21:32 | Reagovat

[1]: Zemřeš sice se super hladinou cholesterolu - zato dřív... K tomu není co dodat.

4 Lydie Lydie | 29. července 2016 v 21:53 | Reagovat

[3]:Nevím-když mě občas pošlou do laborky, tak mám tu "potvoru cholesterol" v pořádku a žádné léky mi na to nedávají.Tak uvidíme, co dál.
S tou smrtí jeden nikdy neví-číhá všude - chystáme se k moři do Černé Hory - snad nepotkáme nějakého bojovníka IS, nesrazí se vlaky, nepřede mě auto nebo loď....

5 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 21:56 | Reagovat

[4]: Tak to je dobře, že je cholesterol v pořádku.

Ale no tak, trochu optimismu. Smrt na nás číhá už od narození! ;-) :D

6 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 29. července 2016 v 21:57 | Reagovat

Dostala jsem na cholesterol Amedo. V příbalovém letáku jsem si přečetla, že jsou ta rizika, jask píšeš a také to, že by je neměli užívat lidé nad 70 let. Tak nevím, proč mi je lékařka dala. Nevšimla si asi data narození... Neberu ty prášky a zeptám se jí při příští kontrole 8.srpna, co s tím.Mám Omega 3 v kapslích- chodí mi pravidelně a MÁM BRÁT DENNĚ  2 kuličky. Jsem někdy lajdák a vynechám, ale zjistila jsem, že je na ně jako divoký náš Muf. Pohraje si s kuličkou, pak si ji položí na koberec a sežere ji. Čekala jsem, co to s ním udělá, ale je dobrý. Samozřejmě dost drahý vitamín mu nedávám každý den. Závislák je to. :-)

7 Otavínka Otavínka | Web | 29. července 2016 v 21:58 | Reagovat

Milá paní doktorko, doslova hltám vaše články, protože jsem měla brát Rosucard, ale bylo mi z toho zle a tak jsem přestala. Po tromboze mám warfarin užívat až do smrti, ale existuje i něco jiného? Trpím polyvalentní lékovou alergií a tak jakýkoliv výběr léků bývá složitý. Užívám též Omega3. Asi před 5 lety jsem dostala v noci super záchvat slinivky ač dopoledne jsem ve výsledcích krevních odběrů měla vše O.K. Možná se jen tělíčko bránilo, že mám vše vysadit. Učinila jsem tak a ještě pak asi 6 měsíců jsem měla odběry nádherné a nikdo nic nepoznal.

8 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 22:00 | Reagovat

[6]: Muf jako pokusný králík? Chudák kocour! ;-)

Víš, ne, že by si tvoje MUDr. nevšimla. Ale ono se na to prostě TAK NEHLEDÍ... A to je ta potíž. Pacient snese hodně, říkávala moje spolužačka už na medicíně.

9 Lydie Lydie | 29. července 2016 v 22:12 | Reagovat

[5]:To vím o té smrti....to jsem Ti psala jako odpověď na Tvůj komentík č.3.
Jinak já jsem velký optimista....to říkají všichni moji známí....

10 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 22:15 | Reagovat

[7]: Milá Otavínko.

fuj, tak mě z toho Otavínko úplně mrazí... Ono je něco jiného slyšet od pacientů stížnosti na svaly nebo únavu po statinech a něco jiného ty vážné následky, co popisujete Vy. Slinivka prý bolí úplně nejvíc ze všech bolestí! :-(

Léky na "ředění krve" jsou popsány v článku o vitaminu K. Někdy se používá i clopidogrel (Trombex). Ale ono s těmi alergiemi je to těžké... Ale já nejsem internista, takže do toho nemohu mluvit.

Vlastně bych měla ještě jeden obecný "tip", který mě naučila až praxe: některý konkrétní lék pacient nesnáší a přitom od jiného výrobce TU SAMOU ÚČINNOU LÁTKU snese bez obtíží! I někteří méně osvícení lékaři se tomuto běžnému poznatku z praxe brání a nechtějí jiné léky předepisovat, často, protože JSOU DRAŽŠÍ! Argumentují tím, že jde přece o jednu a tutéž látku a že tedy není možné na jeden lék reagovat alergicky a na druhý ne. Ale je to VELMI ROZŠÍŘENÉ!  Pacient si mnohdy musí dupnout! Je to stejné jako s dvěma propiskami: některá nechce ani jako nová psát - a jiná je super.

Kdyby se Vám chtělo, můžete mi tykat. :-)

11 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 22:16 | Reagovat

[9]: Tak to pak jo. :-) Však u Růženky jsi mě zaujala svými milými komentáři. :-)

12 Čerf Čerf | E-mail | Web | 29. července 2016 v 22:41 | Reagovat

Nevím, jestli dělám dobře, ale je pravda, že tyhle věci moc neřeším, snažím se nebýt dopředu nervózní z přemíry čísel, jejichž interpretace je často mnohoznačná, a nechávám tomu, dokud to jen trochu půjde, celkem volný průběh (když si tedy zrovna organismus nezamane mít ledvinovou koliku, to mu pak přece jen musím trochu pomoct). Statiny sice neužívám, ale celkem dost používám stativy :-).

13 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 22:45 | Reagovat

[12]: Hmmh, ledvinová kolika je "mrcha", sama jsem měla tu čest. Nejdřív: "Doktora ne, doktora ne!". A po několika hodinách, kdy se bolesti zhoršovaly: "Kde je hernajs ten doktor? Už tu měl dávno být!" :D

14 Čerf Čerf | E-mail | Web | 29. července 2016 v 23:01 | Reagovat

[13]: Ani já jsem v tu chvíli proti doktorům nic neměl :-). Ale než jsem se k nim dostal, řekl jsem nahlas víc sprostých slov než za celý předchozí život. Vlastně jsem ani nevěděl, že mám takovou slovní zásobu :-).

15 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 29. července 2016 v 23:18 | Reagovat

[14]: Já to nechala dojít do takové krajnosti, že jsem pak už ani doktora nepozdravila. Jenom jsem se svíjela. Bohužel mi tenkrát (ne úplně lege artis) píchl morfin, který neúčinkoval. Takže až RZ to vyřešila infuzí.

16 Meduňka Meduňka | Web | 30. července 2016 v 9:16 | Reagovat

Tak já se musím pochlubit, že při poslední kontrole jsem měla ten "špatnej" cholesterol úplně v pořádku a ten "dobrej" mírně zvýšenej :-D. Jistě to bude i tím, že drožďovou pomazánku miluju, takže ji často jím :D

17 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 30. července 2016 v 10:06 | Reagovat

[16]: :D Určitě. :D
A co celkovej cholesterol? Protože jak tam uvádím, zjistilo se, že zvýšenej HDL nechrání, jak se dřív myslelo. ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama