Minerální látky a jiné ukazatele kvality balené vody - 2.díl

22. ledna 2016 v 6:57 | MUDr. Dorka D. |  Vitamíny, minerály, stopové prvky (mikroprvky)
2. PRAMENITÉ (STOLNÍ) VODY
Pokud se z nějakého důvodu vyhýbáte vodě z kohoutku, tak právě tato kategorie vod je určena, jak už název napovídá, k běžnému pitnému režimu (spolu s vodou kojeneckou). O to smutnější je, že právě v této skupině se odhalilo mnoho nešvarů - pokud budeme srovnávat s pitnou vodou z kohoutku.


Všechny pramenité (stolní) vody vykázaly nízký obsah fluoridů, ale opět mnoho z nich neposkytlo údaje o množství fluoridů.

Co se týče vápníku a hořčíku, jako optimální množství se udává v jednom litru 40-80 mg vápníku a 20-30 mg hořčíku. Uvádí se, že optimálně by měl jeden litr vody obsahovat cca 40-80 mg vápníku a cca 20-30 mg hořčíku. Poměr vápníku k hořčíku 2:1 nemá v tabulce SZÚ ani jedna, avšak údaje jsou neúplné. Poměr vápníku k hořčíku 3:1 má sice Aquila, ale z hlediska dalších parametrů nevyhovuje (viz dále). Dále má 3:1 poměr těchto minerálů voda Fontana (fluoridy neuvedeny a ve srovnání s jinými zbytečně moc dusičnanů), Mně chuťově vyhovuje Toma natura, která má podle tabulky SZÚ nejnižší obsah fluoridů (poměr vápníku k hořčíku ca. 4:1).Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

Rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky v pramenité vodě
Balené vody (kojenecké, pramenité a minerální - tedy všechny kromě pitné vody) nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství (mez detekce u uváděných cizorodých látek je 0,5 ng/l), což porušily v roce 2009 v testu (časopis dTest 10/2009) tři pramenité vody: benzo(a)pyren byl přítomen ve vodě značky Bonaqua (1,9 ng/l) a Aqua Bella (1,4 ng/l). V Aquila aqualinea analýza odhalila benzo(ghi)perylen (1,1 ng/l). Kontaminaci při výrobě sice nelze vyloučit, ale za pravděpodobnější zdroj jsou dle odborníků považovány PET lahve vyrobené recyklací. Vida, kam nás nakonec může zavést ekologie...

Chloroform v pramenité vodě jako ukazatel nepovolené dezinfekce vody
V pitné vodě, která se dezinfikuje, běžně najdeme trihalomethany (mj. chloroform neboli trichlormethan), což jsou vedlejší produkty dezinfekce. V pramenitých vodách byl ale výskyt trihalomethanů překvapením, protože pramenité vody se dezinfikovat nesmí. V roce 2009 (dTest 10/2009) se chloroform objevil ve značkách Aquila aqualinea (0,4 μg/l) a Aqua Bella (5,2 μg/l),ve které byl navíc ještě přítomen dichlormethan (3,4 μg/l).

Dusičnany a dusitany
Obsah dusičnanů nebyl v roce 2009 překročen ani v jedné z deseti testovaných vod (časopis dTest 10/2009) a všechny testované vody ze skupiny kojenecké, pramenité a minerální dokonce ani nepřestoupily mez pro kojeneckou vodu, kde je nejpřísnější limit pro dusičnany, a to 10 mg/l.

Dusitany na rozdíl do dusičnanů nedopadly až tak dobře: pro kojeneckou a pramenitou vodu je maximum dusitanů 0,02 mg/l. Pramenitá voda Aqua Bella tuto horní mez dusitanů svými 0,030 mg/l překročila (pro srovnání: pitná voda může obsahovat maximálně 0,50 mg/l dusitanů).

Organotrofní bakterie v balené vodě jako orientační ukazatel kvality vody
Organotrofní bakterie jsou běžnou součástí přírodních vod. V pravých podzemních vodách se vyskytují jen v nízkém počtu a jejich zvýšený počet by nás měl vzbudit do střehu, co se kvality vody týče. Citlivému jedinci mohou způsobit žaludeční a střevní potíže. Co se týče organotrofních bakterií, časopis Test (10/2009) odhalil 2 extrémy: příliš vysokou hodnotu těchto bakterií i a na druhé straně nulovou hodnotu, která také mnohé naznačuje. Vysokou hodnotu těchto bakterií testy odhalily v pramenité vodě Bonny a částečně ve vodě Aqua Bella.

Závažnějším problémem je právě nulový počet organotrofních bakterií v pramenité vodě Rajec a v přírodní minerální vodě značky Dobrá voda. A proč, říkáte si? Vždyť to je přece cíl, aby bylo ve vodě minimum bakterií, ne? Důvod je zcela prostý: Nulový počet není přirozený a budí zaprvé zcela oprávněné podezření na výskyt cizorodé nebo toxické látky, která tyto bakterie hubí nebo je omezuje v růstu (ne všechny možné cizorodé látky je možné testovat) - a zadruhé je to možný signál, že před stočením do lahve byla použita nějaká nedovolená antimikrobiální úprava vody. Obojí je špatně. Pramenitá a přírodní minerální voda totiž nesmí totiž mít ŽÁDNOU úpravu odstraňující nebo usmrcující BAKTERIE.

3. PITNÁ VODA
Jde vlastně často o obyčejnou pitnou vodu z kohoutku (speciální označení není a my, jako zákazníci, to nemáme šanci poznat), která byla stočena a zabalena do obalu (nejčastěji z plastu). Připomeňme si ještě jednou, že balená pitná voda (na rozdíl od všech ostatních balených vod) smí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství.

Nejvyšší (ale přesto velmi nízká a povolená) hodnota chloroformu byla naměřena v roce 2009 v balené pitné vodě Euro Shopper (2,3 μg/l). Tesco Value (balená pitná voda) obsahovala rakovinotvorný benzo(a)pyren (1,2 ng/l, limit: 10 ng/l) a polycyklické aromatické uhlovodíky (3,9 ng/l, přičemž je povoleno v součtu u 4 vybraných sloučenin 100 ng/l).

Z balených pitných vod obsahuje relativně hodně barya značka Tesco Value, ale limit tato voda nepřekročila (270 μg/l barya, dodavatel HBSW Byňov, což je současně i výrobce Dobré vody). Pro srovnání: pitná voda z kohoutku obsahuje 15,2-22,9 μg/l, avšak limit pro kojeneckou vodu je dokonce až 500μg/l barya.

Co se týče dusičnanů, obstála balená pitná voda v roce 2009 také dobře: byly hluboko pod limitem (v některých se nedaly detekovat či stanovit) a dusitany nedetekovatelné (s výjimkou Euro Shopper, který byl hluboko pod limitem).

Mezní hodnoty, co se týče počtu organotrofních bakterií, překročila balená pitná voda Saguaro, Deep a Euro Shopper.

Jako nejvhodnější a snadno dostupná se jeví voda Albert Quality a Tanja. Je však otázka, zda vůbec kupovat balenou, dražší pitnou vodu.

4. KOJENECKÉ VODY
Kojenecká voda nesmí být nijak upravována (vyjma UV záření a oxidu uhličitého). Díky tomuto opatření je kojenecká voda jedinou balenou vodou, u které je zaručeno původní přírodní složení. Celková mineralizace této vody smí být jen do 1g/l (tj. 1000 mg/l) rozpustných látek.

Z kojeneckých vod by, co se týče fluoridů, prošly dle údajů SZÚ z roku 2011 všechny, nutno podotknout, že u třech není obsah tohoto halogenového prvku uveden. Horský pramen obsahuje také jodidy, takže pozor na hyperfunkci (nadměrná činnost štítné žlázy) nebo autoimunitní onemocnění štítné žlázy. Minerální voda Prealpi překročila v roce 2009 hladinu sodíku (20 mg/l) a tudíž k přípravě kojenecké stravy, vzdor reklamnímu tvrzení, vhodná není.

Maximální hodnota barya pro kojeneckou vodu je 500 μg/l. To splnily v roce 2009 v testu (časopis dTest 10/2009) všechny vody. U Horského pramene bylo baryum pod mezí stanovitelnosti a u Aquily pod mezí detekce. U ostatních kojeneckých vod se obsah pohyboval od 7 do 48 μg/l.

A jaká je druhá nejčastější chyba při výběru balené vody? No přeci to, že si nepřečtete etiketu! Mrkající Smějící se Pokud jste nečetli 1. díl a chcete vědět, která chyba je ta první v pořadí, mrkněte sem.

Resumé pramenitých a přírodních minerálních vod (časopis dTest 10/2009):
Aqua Bella se objevuje hned ve 4 kategoriích:
zvýšený počet organotrofních bakterií
nadlimitní obsah dusitanů
obsah karcinogenního benzo(a)pyrenu
rozkladné produkty dezinfekce: chloroform

Aquila aqualinea:
polycyklický aromatický uhlovodík: benzo(ghi)perylen
rozkladné produkty dezinfekce: chloroform
nejvyšší obsah sodíku z testovaných vod, ačkoliv reklama láká právě na nízký obsah sodíku

Dobrá Voda
hraniční obsah fluoridů
relativně vysoký, ale povolený, obsah barya
nulové počty organotrofních bakterií budící podezření na výskyt cizorodé nebo toxické látky

Bonaqua
rakovinotvorný benzo(a)pyren

Rajec
nulové počty organotrofních bakterií budící podezření na výskyt cizorodé nebo toxické látky

Resumé balených pitných vod:
Euro Shopper
vysoké počty organotrofních bakterií
nejvyšší (ale přesto velmi nízká a povolená) hodnota chloroformu (ukazatel dezinfekce vody)
relativně vyšší obsah dusitanů - i tak ale stále hluboko pod povoleným limitem

Tesco Value
relativně vyšší (ale povolený) obsah barya

Saguaro a Deep
vysoké počty organotrofních bakterií

I přesto, že test je z roku 2009, lecos to vypovídá. Samozřejmě, že šlo o konkrétní šarže vody a dnes už je možná vše jinak. Kdo ví ;-)

Pozn.: 1 μg mikrogram je miliontina gramu; 1 ng nanogram je miliardtina gramu


Zdroj:
Opravdu víte, co pijete? nebo to samé, přehledněji, ve 4 článcích zde:
Složení balených vod - SZÚ - srpen 2011 (pozn.: údaje jsou v mg/l, což v tabulce není uvedeno)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama